مهم :سوء استفاده از نام برندسازان

اخیرا شنیده شده فرد یا افرادی با شگردهای متفاوت و مراجعه به افراد، اقدام به کلاه برداری با عناوینی نظیر برندساز و برندسازان نموده است.در این خصوص گروه تخصصی برندسازان موارد زیر به عنوان مواضع رسمی خود مطرح می نماید

۱- گروه تخصصی برندسازان یک گروه دانش بنیان بوده و بنگاه اقتصادی ثبت شده (شرکت) نیست. بنابراین فاقد سربرگ رسمی شرکتی بوده و کلیه قراردادهای همکاری ،بنام شخص حقیقی و با نام آقای محمدرضا عصاریها منعقد میگردد.

۲-گروه تخصصی برندسازان تحت هیچ شرایطی بازاریاب حضوری را به مرکز مشتریان نفرستاده و اساسا ماهیت کسب و کارش بسیار متفاوت از این شیوه بازاریابی است.

۳-برندسازان هیچ نماینده ای اعم از حقوقی یا حقیقی ندارد

۴-در حال حاضر حداقل دو گروه دیگر که هیچگونه ارتباطی با گروه تخصصی برندسازان ندارند با نام برندسازان مشغول فعالیت می باشد.

لذا گروه تخصصی برندسازان ضمن اطلاع رسانی این موضوع،اعلام میدارد هیچگونه مسئولیتی را در خصوص سوء استفاده های احتمالی از عنوان برندسازان که اسمی عام می باشد بر عهده نمی گیرد.