شرکت KMALL چین به جمع مشتریان گروه تخصصی برندسازان پیوست

شرکت “KMALL ” دومین بازار آنلاین چین در راستای بررسی شرایط ورود به بازار ایران و تحقیقات بازار به جمع مشتریان برندسازان پیوست