شرکت ” توسعه تدبیر امید” به جمع مشتریان برندسازان پیوست

توسعه تدبیر امید از شرکتهای معتبر در حوزه ساختمان سازی بوده و اخیرا با هدف ایجاد برند متمایز ذر صنعت ساخت و ساز به جمع مشتریان گروه تخصصی برندسازان پیوست