شروع همکاری برندسازان با شهرستان پاسارگاد در حوزه برندینگ شهری

شهرستان پاسارگاد با وجود تخت جمشید و غنای مثال زدنی آن تا حدی در حاشیه قرار گرفته و نیت و همت مسئولان شهری،این شهر را بر آن داشته تا با تکیه بر ارزشهای تاریخی و اماکن باستانی خود اقدام به جایگاه یابی مجدد در ذهن گردشگران و مخاطبان ایرانی در گام اول و جهانی در گام بعدی نماید.گروه تخصصی برندسازان در این مسیر همراه و مشاور پاسارگاد میباشد.