سخنرانی دکتر محمدرضا عصاریها در اولین کنفرانس ” سمپوزیوم ملی علوم مدیریت “

در اولین کنفراس “سمپوزیوم ملی علوم مدیریت” که در آغازین هفته بهمن در تهران برگزار شد،دکتر محمدرضا عصاریها مدیر عامل گروه برند سازان به سخنرانی در حوزه مدیریت اشتراتژیک برند و نقش آن در توانایی واکنش سریع به کنش های محیطی پرداخت.شرکت کنندگان در این همایش را دانش آموختگان و دانشجویان علوم مدیریتی تشکیل می دادند.