دفاتر ما

با توجه به خدمات تخصصی ارائه شده توسط گروه برندسازان و نیز نیاز حوزه های مختلف به این خدمات،برندسازان وظیفه خود می داند که امکان دسترسی هرچه بیشتری مشتریان به خدمات خود را فراهم سازد.در همین راستا تاسیس دفتر و یا همکاری با نماینده در دستور کار این گروه قرار داد.
گروه تخصصی برند سازان هم اکنون در تهران و همدان دفاتر رسمی دارد.

دفتر مرکزی:تهران،خیابان ولیعصر،خیابان نگار، پلاک ۱۶،واحد ۲۵-تلفن:۸۸۱۹۷۰۹۸-۲۱(۹۸+)
دفتر غرب کشور:همدان،بلوار سعیدیه،برج سعیدیه،بال جنوبی،طبقه ۱۱،واحد ۱۱/۴۸ – تلفن:۳۸۳۱۶۰۸۳-۸۱(۹۸+)

چنانچه کسب و کاری همراستا با خط مشی برندسازان دارید و می توانید نماینده ما در شهر خود باشید،درخواست خود را برای امور نمایندگی های ما ارسال نمایید. email:DC@brandsazan.ir