برگزاری کارگاه آموزشی دور روزه فناوری برند در دانشگاه آمل

کارگاه آموزشی دو روزه برندینگ استراتژیک ، توسط گروه تخصصی برندسازان در شهر آمل و ا همکاری دانشگاه امل برگزار شد.در این کارگاه آموزشی، دکتر محمدرضا عصاریها به بررسی  ابعاد مختلف ذهن شناسی مشتریان و نقش آن در حفظ و نگهداری از جایگاه برند ها پرداختند.مورد کاوی برندهای مشهور صنایع غذایی یکی دیگر از سرفصل های این کارگاه آموزشی بود