انتشار مقاله دکتر عصاریها با عنوان”استراتژی مدیریت ۴Ps در صنعت کالاهای تند مصرف” در Asia marketing journal