آموزش

دپارتمان آموزش گروه تخصصی برندسازان آماده است تا با بهره گیری از جدیدترین متد آموزشی و در محل مشتری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت نماید.ماهیت این دوره ها به گونه ای طراحی شده تا شرکت کنندگان بتوانند ضمن آشنایی با مفاهیم علمی،آموخته های حاصل را به نحوی موثر در کسب و کار خود بکار گیرند.
عناوین دوره های آموزشیIcon_Teaching
o برنامه ریزی استراتژیک
o تحقیقات بازاریابی
o مدیریت فروش
o تفکر استراتژیک
o تحلیل کسب وکار
o آشنایی با رفتار مصرف کننده
o مدیریت برند و برندسازی
o فنون تبلیغات
o مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

 

 

 

 

مشاوره بازاریابی

مشاوره برندینگ

مشاوره برند

آموزش بازاریابی

فروش مجتمع های تجاری

بهره برداری از مجتمع های تجاری